De verkorte VERS

Doelgroep

De Basis-VERS, ook wel Verkorte VERS genoemd werd in 2008 door Horusta Freije ontwikkeld voor patiënten met borderlinepersoonlijkheidsproblematiek en emotieregulatieproblematiek in bredere zin. Het maakt deel uit van ‘het VERS programma’, dat uit diverse trainingen bestaat.

Het pannetjesmodel is de basis van alle op VERS gebaseerde trainingen. De intensiteit van emoties worden verdeeld in vijf fasen, van rustig tot overkokend, een aansprekend model voor alle betrokkenen.

Training

De training bestaat uit 10 lessen, waarin psycho-educatie, wordt gegeven en vooral de 5 emotieregulatievaardigheden centraal staan, uitmondend in een emotiehanteringsplan.

De training blinkt uit in eenvoud en is didactisch afwisselend, voor begeleiders en deelnemers. Alle benodigde materiaal is per les aanwezig. De map is zeer gebruikersvriendelijk. Daarnaast kan ondersteunend materiaal via deze site worden gedownload.

De training werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de SGGZ omdat VERS I voor nogal wat patiënten om diverse redenen te moeilijk was en/of uitgebreide aandacht voor het in balans brengen van levensgebieden niet nodig. Inmiddels heeft de training zich wijd verbreid: naast de SGGZ wordt hij onder andere binnen FACT teams, de Basis-GGZ, Verslaving, de Forensische sector, Verstandelijk beperkten, ouderen en andere doelgroepen en settingen gebruikt.

Opleiding trainers

Men kan een training voor trainers op maat aanvragen, dan wordt een offerte aangeboden. Voor behandelaars die nog geen ervaring hebben met het VERS programma is een training van een dag het meest passend. Vaak wordt een incompanytraining gevraagd, zodat een heel team getraind wordt. Hieraan kunnen ook andere onderdelen van het VERS-programma indien gewenst worden toegevoegd in de loop der tijd.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de FGZPt, NVvP, VGCt, VSR en V&VN. Voor eerdere trainingen is accreditatie toegekend door de FGZPt voor 5 punten (inclusief terugkomdag), door de NVvP voor 18 punten. Door kwaliteitsregister V&V wordt aan de VERS training bij Dimence, als geaccrediteerde instelling, 18 punten toegekend, evenals voor de VSR.

Bestellen Basis-VERS

Bestellingen kunt u plaatsten via menu Bestellen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Horusta Freije.

Andere doelgroepen

Eventuele aanpassingen voor bepaalde doelgroepen kunnen eveneens gemaakt worden.VERS programma

Het VERS programma is gebaseerd op het STEPPS programma van Nancee Blum. Dit is in 1998 in Nederland geïntroduceerd en heeft zich in snel tempo verspreid over Nederland. Dit werd aangestuurd door een landelijke werkgroep, waarvan de auteur vanaf het eerste uur deel uitmaakte. Er werd een opleidingsprogramma ontwikkeld, onderzoek gedaan en er werden diverse trainingen ontwikkeld:

  • - De hoofdtraining: VERS I
  • - De vervolg traning: VERS II (in revisie)
  • - De verkorte VERS: Basis-VERS (deze site)
  • - Voor directbetrokkenen: Achtergrond informatie patienten
  • - Een training voor ouders met BPS: BOOG

Achtergrond informatie

Voor een uitgebreide achtergrond van de Basis-VERS en het VERS programma wordt verwezen naar de inleiding , hier bewerkt voor de Basis-VERS,(downloaden), die ook als "Vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis (VERS) Horusta Freije, Bas van Wel" in het Handboek borderlinepersoonlijkheidsstoornis (6.3 — blz 227-238) werd gepubliceerd.
Literatuur over VERS.